Мууз.ру – новый уникальный музыкальный портал для артистов и продюсеров

На портале Мууз.ру артисты и продюсеры могут не только привлечь новых поклонников, но и дать возможность уже существующей аудитории слушать их творчество еще более просто и удобно. Более нет нужды платить деньги за продвижение своей музыки через посредников. Загружайте свою музыку на портал Мууз.ру и делитесь ей со своими поклонниками – бесплатно, быстро и удобно.

Мууз.ру предлагает артистам абсолютно все возможности, которыми обладают известные музыкальные площадки с мировым именем. Кроме того, список возможностей постоянно пополняется.

На данный момент вы можете абсолютно бесплатно:

— Загружать музыкальные альбомы и треки.

— Получать новых поклонников.

— Отслеживать статистику прослушиваний.

— Выкладывать фотографии.

— Добавлять тексты своих песен.

— Размещать ссылки на официальный сайт и страницы в социальных сетях.

Также портал Myyz.ru предлагает своим посетителям абсолютно легальный способ прослушивания музыки, так как все представленные у нас музыкальные  композиции размещены либо самими правообладателями, либо с их прямого согласия. Слушайте музыку в высоком качестве удобно, бесплатно и без рекламы.

Світ без СЕД, який він?

Час — гроші. Цьому крилатому виразу майже 300 років, але він не тільки не втрачає своєї актуальності, але набуває все більш важливе значення в сучасному бізнесі. Від того чи вміє підприємець цінувати час і швидко реагувати на постійні зміни бізнес-середовища повністю залежить успішність і прибутковість його бізнесу. Прописні істини, які, нажаль, не всі ще розуміють повністю.

Паперовий документообіг засмічує робоче місце та навколишнє середовище
Паперовий документообіг засмічує робоче місце та навколишнє середовище

Сучасний ІТ-світ постійно докладає максимум зусиль для створення комфортних, безпроблемних і зручних умов ведення бізнесу, розробляючи системи електронного документообігу (СЕД), що зводять, наприклад, до нуля шанси втратити документ, системи управління фінансами, що роблять роботу фінансових відділів зрозумілою, прозорою і простою, і багато інших рішень для бізнесу.

А тепер уявімо, що, наприклад, система електронного документообігу так і не була придумана і впроваджена в компаніях і державних установах. Світ без СЕД, який він?

За статистикою кожен тиждень рядовий співробітник офісу роздруковує 6 документів з 10 сторінок, що становить близько 2880 аркушів на рік. Середня компанія налічує від 50 до 200 співробітників, що в масштабі тисяч компаній у такій багатомільйонній країні, як Україна, налічує сотні тисяч гектарів лісу, які щорічно йдуть на виробництво паперу. За даними Асоціації з питань управління інформацією та зображеннями (Association for Information and Image Management, AIIM), економія однієї тонни паперу дозволяє врятувати 17 дерев, 26 тисяч літрів води, 3 кубічних метра землі, 240 літрів пального та 4 тисячі кВт/год електрики.

Враховуючи поточну швидкість ведення бізнесу та кількість підприємств та установ по всьому світу, можна припустити, що вже через 30 років доведеться відводити цілі будівлі під зберігання паперових архівів компаній. Ще через 10 років ці будівлі-архіви перетворяться на цілі квартали, а згодом і міста. Міста, які при найменшій необережності будуть горіти і масово знищуватися, забираючи з собою цінну інформацію і незворотньо завдаючи шкоди навколишньому середовищу. Для забезпечення підприємств папером вирубують мільйони гектарів лісу. Саме так Земля стає все менш зеленою і все більш захаращеною папером.

Існує можливість переробки використаного паперу, але можна в принципі звести до мінімуму використання паперу за допомогою систем електронного документообігу (СЕД), що дозволяють знизити паперовий документообіг на 40%.

Ольга Ломакіна, менеджер проектів впровадження СЕД і корпоративних порталів клієнтів компанії Softengi: «Узгодження відпусток співробітників і їхніх робіт, опис процедур роботи компаній і холдингів, службові записки — все це можна робити в електронному вигляді. З нашого досвіду, оптимізація класичного підходу до діловодства допомагає перевести від 20% до 50% всіх процесів в електронний вигляд, що значно спрощує роботу компанії. При розумному підході до оптимізації бізнес-процесів ця цифра може зрости до 80%».

Головним завданням впровадження СЕД, як у бізнесі, так і на державному рівні, є створення єдиного інформаційного простору відомств та відділів для обміну важливою документацією. Така система не тільки автоматизує процес створення, обліку, зберігання і узгодження документації, що істотно заощаджує час фахівців, але і дозволяє посилити контроль прийняття та реалізації рішень.

На даний момент в Україні вже активно розпочато впровадження систем електронного документообігу (СЕД) на державному рівні, що планується завершити до кінця 2013 року повною відмовою від паперової документації.

Електронний документ є компактним і безневинним
Електронний документ є компактним і безневинним

Джерело: http://www.softengi.com/press-center/World-Without-Electronic-Document-Management-What-Is-It

Мир без СЭД, какой он?

Время – деньги. Этому крылатому выражению почти 300 лет, но оно не только теряет своей актуальности, но приобретает все более важное значение в современном бизнесе. От того умеет ли предприниматель ценить время и быстро реагировать на постоянные изменения бизнес-среды полностью зависит успешность и прибыльность его бизнеса. Прописные истины, которые, к сожалению, не все еще понимают полностью.

Бумажный документооборот засоряет рабочее место и окружающую среду
Бумажный документооборот засоряет рабочее место и окружающую среду

Современный ИТ-мир постоянно прилагает  максимум усилий для создания максимально комфортных, беспроблемных и удобных условий ведения бизнеса, разрабатывая системы электронного документооборота (СЭД), сводящие, например, к нулю любые шансы потерять документ, системы управления финансами, делающие работу финансовых отделов понятной, прозрачной и простой, и многие другие решения для бизнеса.

А теперь представим, что, например, система электронного документооборота так и не была придумана и внедрена в компаниях и государственных учреждениях. Мир без СЭД, какой он?

По статистике каждую неделю рядовой сотрудник офиса распечатывает 6 документов из 10 страниц, что составляет около 2880 листов в год. Средняя компания насчитывает от 50 до 200 сотрудников, что в масштабе тысяч компаний в такой многомиллионной стране, как Украина, насчитывает сотни тысяч гектаров леса, ежегодно уходящих на производство бумаги.  По данным Ассоциации по вопросам Управления Информацией и Изображениями (Association for Information and Image Management, AIIM), экономия одной тонны бумаги позволяет спасти 17 деревьев, 26 тысяч литров воды, 3 кубических метра земли, 240 литров горючего и 4 тысячи кВт/ч электричества.

Учитывая текущую скорость ведения бизнеса и количество предприятий и учреждений по всему миру, можно предположить, что уже через 30 лет придется отводить целые здания под хранение бумажных архивов компаний. Еще через 10 лет эти здания-архивы превратятся в целые кварталы, и впоследствии и города. Города, которые при малейшей неосторожности будут гореть и массово уничтожаться, унося с собой ценную информацию и необратимо нанося вред окружающей среде. Для обеспечения предприятий бумагой вырубают миллионы гектаров леса. Именно так Земля становится всё менее зеленой и всё более захламленной бумагой.

Существует возможность переработки использованной бумаги, но можно в принципе свести к минимуму использование бумаги с помощью систем электронного документооборота (СЭД), позволяющих снизить бумажный документооборот на 40%.

Ольга Ломакина, менеджер проектов внедрения СЭД и корпоративных порталов заказчиков компании Softengi: «Согласование отпусков сотрудников и их работ, описание процедур работы компаний и холдингов, служебные записки – всё это можно делать в электронном виде. По нашему опыту, оптимизация классического подхода к делопроизводству помогает перевести от 20% до 50%  всех процессов в электронный вид, что значительно упрощает работу компании. При  разумном подходе к оптимизации бизнес-процессов эта цифра может вырасти до 80%».

Главной задачей внедрения СЭД, как в бизнесе, так и на государственном уровне, является создание единого информационного пространства ведомств и отделов для обмена важной документацией. Такая система не только автоматизирует процесс создания, учета, хранения и согласования документации, что существенно экономит время специалистов, но и позволяет усилить контроль принятия и реализации решений.

На данный момент в Украине уже активно начато внедрение систем электронного документооборота (СЭД) на государственном уровне, что планируется завершить к концу 2013 года полным отказом от бумажной документации.

Электронный документ компактен и безобиден
Электронный документ компактен и безобиден

Источник: http://www.softengi.ua/press-center/?id=World-Without-Electronic-Document-Management-What-Is-It

Начала работу новая версия Stroyportal.ru — крупнейшего строительного портала рунета

В новой версии Stroyportal.ru пользователи получили возможность создавать личный интернет-магазин, добавлять метки к фотографиям для визуальных продаж, организовывать скидки и акции, взаимодействовать с клиентами из любой точки планеты. В помощь исполнителям на портале реализовано еще больше возможностей для продажи строительных услуг в интернете. В свою очередь, заказчики могут выбрать подходящее предложение, ознакомившись с фото, ценами и портфолио компании, а новый личный кабинет позволяет легко собрать все понравившиеся идеи дизайна интерьера вместе.
Стройпортал

Кроме визуальных различий между старой и новой версией строительного портала Stroyportal.ru, появилось множество новых функциональных возможностей. Разработчики новой версии сервиса реализовали удобные каталоги товаров и удобную фильтрацию по различным параметрам. Теперь пользователи могут легко заказывать товары и связываться с продавцами.

В новой версии представлен кабинет покупателя, а также панель управления для создания собственных проектов ремонтов, планирования бюджета ремонтных работ и дистанционного управления ремонтом из любой точки планеты. Новинка сервиса — актуальная рейтинговая система компаний и специалистов — поможет выбрать лучшего подрядчика. А возможность отмечать понравившиеся товары на опубликованных исполнителями фотографиях позволяет выделить наиболее удачные решения.

Более того, с помощью Stroyportal.ru можно организовать тендер для поиска лучшей цены и заказчика для выполнения ремонтных работ. При этом участники тендера смогут присылать свои предложения, дизайн проекты, иллюстрируя их фотографиями, презентациями, прайс-листами и прочими необходимыми материалами.

Строительным компаниям Stroyportal.ru предлагает уникальную возможность бесплатного привлечения клиентов. Для этого понадобится всего лишь максимально подробно заполнить свой профиль. При регистрации компания получает возможность создавать интернет-магазин с интерактивной корзиной и наполнять его подробной информацией о товарах и услугах, прайс-листами, фотографиями и т. д. Для того, чтобы привлечь покупателей и распродать остатки товара, компании могут вводить скидки и распродажи.

На портале представлены идеи и исполнители как для капитального ремонта и строительства дома, так и для небольшой перестановки. Stroyportal.ru предлагает на выбор 600 тысяч предложений от 100 тысяч компаний с возможностью сравнить цены, оценивать качество работ, оставлять отзывы, участвовать в специальных акциях для членов клуба.

Справка о компании:

Stroyportal.ru является крупнейшим в рунете строительным порталом, который объединил 100 тысяч компаний и частных мастеров на одном сайте. Ежемесячно ресурс посещают более миллиона пользователей сети, которые ищут подрядчиков в сфере строительства, ремонта, инженерных систем и товаров для дома.

Контактная информация:

Москва, ул. Барклая 6 с.3

8 (495) 980-1995

sales@stroyportal.ru

support@stroyportal.ru

  1   2  »